Fundering

 

De fundering is het deel waarop de constructie, van een gebouw, rust en waarop het hele gewicht en de krachten die erop worden uitgeoefend, worden doorgegeven aan de ondergrond. Het is daarom van groot belang dat een fundering passend is voor de bijhorende constructie. Anders kunnen er alsnog problemen in het bovenliggende gebouw ontstaan. Hierbij kunt u denken aan scheuren of verzakkingen.

Binnen ons bedrijf werken we met verschillende soorten funderingen. Welke fundering we maken is afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructie en de samenstelling en de draagkracht van de ondergrond in het betreffende gebied. Dit wordt vastgesteld door een bouwkundig constructeur.

 

De funderingen die wij maken zijn als volgt:

• Rechtstreekse fundering (fundering op staal en strokenfundering);
• Traditionele fundering;
• Prefab fundering;
• Tempex fundering;
• Fundering op palen;
• Algemene funderingsplaten (eventueel met een vorstrand);
• Poerenfundering.

Onze werkzaamheden bij het maken van een fundering zijn als volgt:

• Het leveren en aanbrengen van allerlei wapeningsstaal;
• Het leveren en aanbrengen van bekisting (eventueel met isolatie);
• Het leveren en storten van beton;
• Ontkisten.

Back to top